lOGO lkk UNPAM jpeg

Visi

Menjadikan UNPAM Lebih Religius

Misi

  • Mensyiarkan kegiatan keagamaan melalui divisi-divisi  LKK
  • Menjalankan kegiatan Kampus  Unpam Mengaji
  • Menjalankan dan melaksanakan zakat, infak, shodaqoh di  UPZ
  • Menghidupkan kajian keagamaan
  • Memajukkan website dan aktif  publish jurnal